Rīgas Melnais Balzams 270

Darba autors: KID Design
Darba pasūtītājs: Amber Beverage Group

Darba īss apraksts

Par godu Rīgas Melnā balzama receptes 270 gadu jubilejai, tika izstrādāts Limited edition dzēriens un tā etiķete. Atzīmējot zīmola gadsimtiem seno vēsturi, dizainā izmantoti elementi, kuri ir atjaunoti no agrīnajām etiķetēm, kombinācijā ar elementiem, kuri ir no tām iedvesmoti. Ar roku zīmētās grafikas pietuvina senatnīgajai sajūtai, no jauna izceļot tā vērtības un svarīgākos simbolus.