Rīgas pilsētas vizuālā identitāte

Darba autors: “Overpriced”
Darba pasūtītājs: Rīgas dome

Darba īss apraksts

Atjaunotā Rīgas zīmola identitāte paredzēta izmantošanai digitālajā komunikācijā, publiskajā ārtelpā, kā arī reprezentējot pilsētu ārvalstīs. Tās pamatā ir pilsētas atslēgas, kas ir Rīgas simbols jau kopš 13. gadsimta. Katrs gadsimts tām devis savu veidolu, formu un nozīmi, taču nemainīgs palicis viens — sakrustotas atslēgas ķetnu krusta aizsegā. Papildus atjaunotajam logotipam tika radīta krāsu shēma, kas nodrošina skaidru vizuālu dalījumu pilsētas dažādajām komunikācijas tēmām. Atjaunotā zīmola dizaina sistēma dod rīkus, kas ar ikkatru pilsētas iedzīvotāju un viesi palīdz komunicēt situācijai atbilstošā, skaidrā un kodolīgā veidā, saglabājot pilsētas tēlu.