Katalogs “Servīzes A-Z”

Darba autors: Rīgas valstspilsēts pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Porcelāna muzejs
Darba pasūtītājs: Rīgas valstspilsētas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība
Darba radīšanas laiks: 2022. gada septembris – 2023. gada decembris

Darba īss apraksts

Katalogs “Servīzes A-Z” ir pirmais pietuvinājums Rīgas Porcelāna rūpnīcas 20. gadsimta otrās puses tējas un kafijas servīžu tipu un formu dizaina pasaulē. Rīgas Porcelāna muzejs ir apkopojis vizuālos, arhīvu un citu avotu materiālus un sastādījis izdevumu, kas ļauj ikvienam arī bez priekšzināšanām ātri noorientēties plašajā Latvijā ražoto servīžu dizaina vēsturē. Izdevumā iekļauti 75 servīžu tipi – porcelāna, fajansa un plānsienu porcelāna izstrādājumi, kas Rīgas ražotnēs izgatavoti gan sērijās un masveidā, gan arī maztirāžā kā ekskluzīva produkcija laika posmā no 40. gadiem līdz 90. gadiem, kā arī pamatprodukcijas variācijas, atkāpes un attīstības posmi. Izdevums ir ilustrēts ar vairāk nekā 370 attēliem, un tajā atrodami 60 autoru vārdi, kas ir bijuši līdzdalīgi porcelāna rūpniecībā. Tas paver ceļu tālākai porcelāna mākslas un rūpniecības izziņai un ir solis kopīgai Latvijas dizaina vēstures rakstīšanai, rūpnieciskā mantojuma saglabāšanai.