Re:baltica četru sēriju seriāls “Šķelšanās”

Darba autors: Una Rozenbauma
Darba pasūtītājs: Re:Baltica
Darba radīšanas laiks: 2024.08.01.

Darba īss apraksts

Re:baltica šī gada sākumā nāca klajā ar četru sēriju seriālu Šķelšanās, kurš demonstrē Latvijas sabiedrības šķelšanās iemeslus, procesus, šķēlājus un to motivāciju. Lai seriālu padarītu redzamu ne tikai kritiski domājošai sabiedrības daļai, bet arī visiem pārējiem nolēmām radīt kampaņu, kas šo šķelšanos demostrētu arī vizuāli. Mēs radījām dažādus polarizējošus apgalvojumus, kuru daļu nosvītrojot teksta nozīme būtiski mainījās, mēs aicinājām uz dialogu, ne pretējiem ierakumiem.