Zīmola “Stenders” iepakojuma dizains

Darba autors: “KID Design”
Darba pasūtītājs: “Stenders”

Darba īss apraksts

Pirms trīs gadiem “Stenders” uzsāka strauju izaugsmi eksporta tirgos, līdz ar to pienāca laiks mainīt uzsvaru no nacionāla romantisma uz ziemeļniecisku tīrību, atbrīvojoties no visa liekā. Līdz ar zīmola stratēģijas un identitātes atjaunošanu tika uzsākts laikietilpīgs un Latvijas zīmolu ikdienā reti piedzīvots process — savu unikālo iepakojuma formu dizaina izstrāde un ražošana. Dizainā īpašā uzmanība veltīta detaļām, piemēram, mainot ražotāju stereotipus par to, kādas formas iespējamas tik praktiskam elementam kā pumpītis. Pudeļu, bundžu un korķīšu konceptuālais vadmotīvs aizgūts no latviešu keramikas tradicionālajām formām.