Komunikācijas kampaņa «Stils–tekstils»

Darba autors: MAGIC
Darba pasūtītājs: ECO BALTIA VIDE
Darba radīšanas laiks: 04.2023

Darba īss apraksts

Kampaņa vērsa uzmanību uz nepieciešamību šķirot tekstila atkritumus un popularizēja lietoto tekstila izstrādājumu nodošanas konteinerus. Lai kampaņa būtu pietiekami skaļa un pamanāma, tajā izmantots Ozola nesenais hīts «Stils», kas pārveidots par «Tekstils», ne tikai mainot dziesmas vārdus un vēstījumu, bet arī pārveidojot esošo video klipu un tādējādi atkārtoti izmantojot jau esošus komunikācijas materiālus.

Idejas oriģinalitāte un jaunrade

Kurš gan būtu vēl vairāk tiesīgs runāt, diskutēt un pārstāvēt stila (un attiecīgi – tekstila) jautājumus kā Latvijas slavenākais hiphop mākslinieks Ozols? Lai kampaņa būtu pietiekami skaļa un pamanāma, mēs izmantojām Ozola neseno hītu “Stils” un pārveidojām to par “Tekstils”, ne tikai mainot gan oriģinālās dziesmas lirikas un galveno ziņu, bet arī pārveidojot jau esošo dziesmas mūzikas video, digitāli ievietojot to sarkano tekstila konteineru, tādā veidā nevis radot jaunus, bet “pārstrādājot” jau esošus materiālus kampaņas vajadzībām. Arī kampaņas landing lapa tika pārstrādāta, izmantojot vecākas kampaņas tīmekļa lapu kā pamatu jaunajai.

Problēmas nostādne un risinājumu atbilstība darba uzdevumam

Kā jau vairumā kampaņu ar sociālu tēmu un ievirzi, arī Stils – Tekstils kampaņas galvenais uzdevums bija padarīt sarkanos Eco Baltia Vide konteinerus pamanāmus un atpazīstamus, paralēli ceļot gaismā aktuālo problēmu par tekstila atkritumu pieaugošo apjomu un nepieciešamību to šķirot no pārējiem atkritumiem. Lai apziņa par tekstila šķirošanu iesakņotos sabiedrībā, bija nepieciešams radošs un vizuāls risinājums, kam būtu potenciāls arī iekļūt popkultūrā. Tādēļ Ozola dziesmas “Stils” pārveide uz “Tekstils” tika izvēlēta kā galvenais risinājums kampaņas materiāliem un aktivitātēm.

Koprade, ieinteresēto pušu iesaiste un sadarbība darba procesā

Darba procesā un kampaņas radīšanas darbos tika iesaistīts oriģinālās dziesmas “Stils” autors (Ozols), lai no jauna ierakstītu pārveidoto liriku jaunajam dziesmas fragmentam, kas bija balstīta uz to pašu muzikālo pavadījumu ar niansētām atšķirībām tekstos un piedziedājumā, transformējot atpazīstamo “Stils, stils, stils” uz “tekstils, tekstils, tekstils”. Lai ievietotu sarkano tekstila konteineru jau gatavā mūzikas video fragmentā, Eco Baltia Vide nodrošināja konteinera tehnisko modeli (3D objektu), kas pēc ar 3D mākslinieku un modelētāju palīdzību tika teksturizēts un ievietots atsevišķos kadros Ozola “Stils” video. Tāpat arī vairāki grafiskie titri un animāciju elementi tika transofrmēti no STILS uz TEKSTILS.

Funkcionalitāte un tehnoloģiskais risinājums

Izmantojot 3D attēla tracking tehnoloģiju, 3D modeļus, 3D gaismojumu, montāžu, krāsu korekciju un 2D animāciju konteineris tika ievietots atsevišķos dziesmas video kadros aizmugurē tēliem, kas atradās kadra priekšpusē. Šis uzdevums bija grūtāks kā varētu šķist, jo oriģinālais mūzikas video jau bija vizuāli “sabojāts” un iekļāva dažādus attēla defektus kā estētisku noformējumu. Tas apgrūtināja 3D modeļu ievietošanu atsevišķās ainās, kur kadra kustības reģistrēšana un objektu maskēšana bija jāveic pa vienam kadram izmantojot rotoskopēšanas principu.

Estētika un citas pieredzes kvalitātes dimensijas

Izmantot jau esošu estētiku un vizuālo noformējumu, kas ir atrodams oriģinālajā Ozols – Stils dziesmas video bija apzināts lēmums, ņemot vērā šīs estētikas nepārprotamo atsauci un saistību ar mūsdienu ātrās modes kultūru. Oriģinālā video estētika visa ir veidota tā, lai tā atgādinātu populārās loģistikas firmas DHL logo, krāsas un materiālus, tādā veidā reprezentējot mūsdienu “iepirkšanās paradumus”. Šie iepirkšanās paradumi ir tieši saistīti ar Stils – Tekstils kampaņas galveno ziņu un vienlaicīgi ir arī paradums, ko mēs gribam izcelt un ideālā gadījumā arī mainīt. Viss kampaņas noformējums visos reklāmas materiālos atbilda šim jau iepriekš radītajam stilam no “Stils” video. Šāda izvēle ļāva mums gan neradīt jaunus materiālus, bet izmantot esošos, kā arī trāpīgi reprezentēja kampaņas mērķauditoriju.

Ekonomiskā nozīmība, ilgtspēja un apritīgums

Maksimāla iepriekš izmantotu materiālu, risinājumu (vizuālā identitāte, tīmekļa lapas bāzes kods, u.c) pārizmantošana tekstila šķirošošanas kampaņas vajadzībām ir tematiski visatbilstošākais risinājums. Šī izvēle pati par sevi atbalsta un papildina kampaņas galveno ziņu par “otras iespējas došanu vecajām drēbēm”, kā arī praktiski parāda, ka vecas lietas var tapt par jaunām ar mazliet radošumu un izdomu.

Sociālā nozīmība, iekļaušana, pieejamība un piekļūstamība

Kampaņas uzdevuma pamatā ir sociāli nozīmīgs jautājums un problēma, kas arī tika risināta. Uz kampaņas aktīvāko periodu tika nodrošināts palielināts sarkano konteineru skaits Latvijā, kā arī realizēta akcija “Stila aleja”, kas pievērsa papildus mediju un iedzīvotāju uzmanību tekstila apjoma problēmai. Kampaņa uzrunāja jaunāku auditoriju, kā arī mileniāļu segmentu (ņemot vērā Ozola plašo populariāti vairākās vecuma grupās), kas ir ekononomiski aktīvākais sabiedrības segments, tai skaitā uz jaunu apģērbu iegādi un ātru izmešanu. Vairums kampaņas materiālu tika izvietoti digitālā vidē, kā arī kampaņas mediju stratēģija paredzēja pārsvarā tikai digitālu formātu materiālus un to izvietošanu digitālās platformās.