“Valmiera – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” vizuālā identitāte

Darba autors: Sigita Sniegs
Darba pasūtītājs: Valmieras novada pašvaldība

Darba īss apraksts

Vizuālā identitāte izstrādāta Valmierai pretendējot uz “Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2027” titulu. Dizaina pamatā izvirzītas vietējā valmierieša vizuālās uztveres īpatnības:

• pragmatisms/ ja apgalvojums nav pietiekami praktisks, tas ir noraidāms
• reālisms/ šeit nav vietas tēlainībai
• racionālisms/ kultūra, kuru var paskaidrot

Valmieras pieteikuma/vizuālās identitātes uzstādījums ir drosme paskatīties savā rētainajā sejā, līdzās skaistajam un sakārtotajam nebaidoties blakus nolikt noplukušo un potenciālo.

Pieteikuma saturiskā uzstādījuma pamatā ir saimniekošanas stāsts – kopiena, kas cauri laikam ir pieredzējusi savus ikdienas un svētku mirkļus, svinējusi kultūru, nedomājot “skaisti” vai “estētiski” kategorijās. Ārēji vienkārši un lakoniski, mūsu stāsti var būt interesanti Eiropas līmenī. Vienotas vizuālās identitātes pamatā ir laikmetīgs skatījums uz pilsētvidi un norisēm, izmantojot ģeometrisku elementu (kvadrāts, rombs) kopumu kompozīcijā ar krāsu, foto attēlu un burtveidolu.