Vizuālais noformējums singam “Meli un Taisnība”

Darba autors: Katrīna Megija Deičmane
Darba pasūtītājs: Edgars Laksa un Andris Zenovičs

Darba īss apraksts

Darbs ir vizuālais noformējums latviešu hip-hop mūziķu Kaizera un Melikola singlam “Meli un Taisnība”. Tajā ir attēlota taisnības un melu cīņa caur pašu mūziķu kā cilvēku personifikāciju. Ja noklausās dziesmu, tajā viens mūziķis apcer tematu no taisnības perspektīvas, otrs no melu perspektīvas, attiecīgi vizuālajā noformējumā to reprezentē caur duālisma skatupunktu izvēlētajās krāsu shēmās (veidojot In & Yan tematiku), kurā meli ar taisnību nonāk aci pret aci.