Jauniešu organizācijas “Young Folks” vizuālā identitāte

Darba autors: Rūta Jumīte
Darba pasūtītājs: “Young Folks”

Darba īss apraksts

“Young Folks” ir jauniešu organizācija Latvijā, kas sastāv no vairāk nekā divdesmit jauniešu iniciētām un vadītām apakšorganizācijām. Tās vizuālā identitāte palīdz veidot individuālu atpazīstamību, kā arī kopīgu vizuālo valodu visām “Young Folks” apakšorganizācijām, arī tām, kas tiktu izveidotas nākotnē. Vizuālā identitāte ietver dinamisku virsrakstu veidošanas principu un vienkāršu aplikatīvu ilustrāciju veidošanas principu, ko ikviens organizācijas dalībnieks var izmantot, atvasināt un iedzīvināt neatkarīgi no tā grafikas dizaina iemaņām, vecuma grupas un digitālo rīku pieejamības. Tādējādi vizuālā identitāte kalpo kā rīku sistēma, ko izmanto un pilnveido jaunieši paši un kas dzīvo līdzi organizācijas attīstībai.