“Ziemeļmeitas kods”, grāmata

Darba autors: Una Taal, Kristīne Kutuzova. Grafiskais dizains – Ivo Grundulis.
Darba pasūtītājs: Biedrība “Her Northern Roots”

Darba īss apraksts

Foto un stāstu grāmata “Ziemeļmeitas kods/Her Northern Roots” apvieno Unas Taal melnbaltās fotogrāfijas, kurās iemūžinātas vairāk kā simts dažādas Latvijas sievietes un Kristīnes Kutuzovas radītos stāstus latviešu un angļu valodās. Grāmatas grafisko dizainu veidojis Ivo Grundulis. “Ziemeļmeitas kods” ir vēstījums par mūsdienu sieviešu vērtībām, kuras redzam izpaužamies ciešā saiknē ar dabu, tradīcijām, dzimtu un sabiedrību kopumā. Grāmatas kompozīciju veido piecas saturiski un vizuāli nošķirtas daļas: melnbaltās fotogrāfijas sieviešu pašu izvēlētajās spēka vietās, etnogrāfisko vainagu un rotu stilizācija, Zanes Veldres Meņģeles ilustrācijas iedvesmas sievietēm – Ziemeļmeitām, septiņi stāsti angļu un latviešu valodā, kā arī aizkulišu jeb grāmatas tapšanas sadaļa. Grāmata ir pirmā projekta stadija, kurai sekos vēstījuma nodošana caur izstādi, veidojot dažādu mākslas formu mijiedarbi un atklājot arvien jaunas Ziemeļmeitas šķautnes.