Grāmata “Manifests. No futūrisma līdz mūsdienām”

Author Armands Zelčs
Contractor: Izdevniecība “Neputns”

Brief description of the project

Grāmatā apkopoti 102 mākslas manifesti, kas tapuši 20. un 21. gadsimtā. “Es ceru, ka šī grāmata stiprinās mūsu mīlestību pret eksperimentālo kultūru, kā arī paplašinās mākslas iztēles robežas. Šī izlase parāda mākslas manifesta kā eksperimentālas un provokatīvas domāšanas formas ceļu no 20. gadsimta sākuma līdz pat mūsdienām. Izlase stāsta par to, kā mainījušās globālās sabiedrības noskaņas un idejas, kā dažādas uzskatu sistēmas cīnījušās cita ar citu, mēģinot atrast savam laikam atbilstošākos mākslas principus,” saka sastādītājs Artis Ostups. Grāmatu ievada virkne vēsturiskajam avangardam — futūrismam, dadaismam, supremātismam, konstruktīvismam un sirreālismam — piederīgu tekstu, kurus var uzskatīt par manifesta kā unikāla literāra žanra sākumu. Izlasē nozīmīgus pasaules paraugus organiski papildina arī latviešu mākslinieku un rakstnieku manifesti — Niklāva Strunkes “Jaunā māksla”, Teodora Zaļkalna “Mūsu māksla”, Hardija Lediņa un Jura Boiko “Aptuvenās mākslas manifests” u. c.