Kategorijas

Latvijas Dizaina gada balvā darbi tiek vērtēti
5 kategorijās:

Produkti

– dizaina balva produktiem, kas piedāvā risinājumus mūsdienu problēmām un sniedz ieguldījumu dzīves kvalitātes uzlabošanā un sabiedrības attīstībā, neatstājot negatīvu ietekmi uz vidi.

Produktu dizaina kategorijā var iesniegt darbus, kas demonstrē funkcionalitāti, pievilcību, ilgtspēju un kopradi, vienlaikus stimulējot pārmaiņas, ekonomisko attīstību un nodarbinātību.

Šajā kategorijā var iesniegt jaunus vai pilnveidotus tirgū ieviestus produktus, kas ražoti lielākās vai mazākās ražotnēs un darbnīcās, kā arī izstrādātus produktu prototipus. Tās var būt ikdienas, izklaides, mājas, hobiju un sporta preces, pārtikas, kosmētikas un labsajūtas produkti, mode, transports, tehnoloģiju ierīces un citi produkti.

Pakalpojumi

– dizaina balva pakalpojumiem, kas sniedz ieguldījumu dzīves kvalitātes uzlabošanā un sabiedrības attīstībā, neatstājot negatīvu ietekmi uz vidi. 

Pakalpojumu dizaina kategorijā var iesniegt darbus, kas demonstrē funkcionalitāti, pievilcību, ilgtspēju un kopradi, vienlaikus stimulējot pārmaiņas, ekonomisko attīstību un nodarbinātību.

Šajā kategorijā var iesniegt lietotājiem draudzīgus, iekļaujošus un viņu vajadzībām atbilstošus publiskā, privātā un nevalstiskā sektora procesus, sistēmas un programmas, kas veido labāku infrastruktūru, iesaistīto pušu saziņu un mijiedarbību.

Komunikācija

– dizaina balva grafikas un komunikācijas risinājumiem, kas sniedz spēcīgus, saprotamus un iekļaujošus vēstījumus.

Komunikācijas dizaina kategorijā var iesniegt darbus, kas demonstrē dizaina lomu komunikācijā, veidojot saikni starp vēstījuma saturu, mediju un gala lietotāju. 

Šajā kategorijā var iesniegt zīmolu veidošanas, grafikas, reklāmas, sabiedrības izglītošanas kampaņu, iepakojuma, izkārtņu, izdevējdarbības un burtu dizaina darbus, kā arī ilustrācijas, vizuālās, audiālās un taktīlās komunikācijas darbus.

Vide

– dizaina balva vides risinājumiem, kas piedalās skaistas, ilgtspējīgas un iekļaujošas vides veidošanā.

Vides dizaina kategorijā var iesniegt darbus, kas demonstrē funkcionalitāti, pievilcību, ilgtspēju un iekļaušanu, rosinošu un drošu publiskās iekštelpas un ārtelpas pieredzi.

Šajā kategorijā var iesniegt publiskas un privātas ārtelpas un interjerus, muzeju, izstāžu un tirdzniecības vietu ekspozīcijas, vides objektus, telpiskas instalācijas, pasākumu scenogrāfijas un citus vides dizaina darbus.

Digitālie risinājumi

– dizaina balva digitālajiem risinājumiem ar augstu auditorijas iesaisti, mijiedarbību un efektivitāti. 

Digitālo risinājumu dizaina kategorijā var iesniegt darbus, kas demonstrē dizaina spēju veidot auditorijas vajadzībām, vēlmēm, uzvedībai, vērtībām, sociālajam kontekstam un laikmetam atbilstošu vidi.

Šajā kategorijā var iesniegt darbus, kas ir radīti un lietoti digitālajā vidē – tīmekļvietnes, lietotnes, spēles, NFT, virtuālās realitātes, mākslīgā intelekta, audio, video, ieskaujošās pieredzes un citus risinājumus.