Kultūrtelpa “Brīvvalsts dārgumu nams”

Author SIA BIROJS T22, arhitekte, būvprojekta vadītāja, autoruzraugs Laura Krastiņa; SIA VEISI, būvinženieris Ingus Veiss; Svetlana Fjodorova; I.Svikša; SIA AMATI projekts, inž. Mārtiņš Kaļva; SIA ROYAL KEY, interjera dizains, ražošana un autoruzraudzība Aiga Vaitkus vadībā
Contractor: SIA ELTERS

Brief description of the project

2022. gada 5. augustā Rēzeknē tika atklāta jauna kultūrtelpa “Brīvvalsts dārgumu nams”, ēkas pirmais stāvs pielāgots ekspozīcijas vajadzībām, tajā īpaši izstrādātos stendos apskatāma unikāla Latvijas ordeņu, apbalvojumu un goda zīmju kolekcija, kas ietver laika posmu no Neatkarības kara līdz 2. Pasaules karam. Ēkas 2. stāvā izveidota izstāžu telpa.

“Brīvvalsts dārgumu nams” tapa pārbūvējot ēku, kas atrodas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Rēzeknes pilsdrupas” (valsts aizsardzības Nr. 5767) un valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa „Rēzeknes viduslaiku pils” (valsts aizsardzības Nr. 1960) aizsardzības zonās.

Ņemot vērā ēkas atrašanās vietu, īpaša rūpība tika veltīta ēkas ārējā veidola salāgošanai ar apkārtējo vidi un atsaucēm uz Rēzeknes vēsturiskās pilsētbūves elementiem, veidojot namu kā kopējā ansamblī iederīgu papildinājumu, kas organiski iekļaujas ainavā.

Ēkai saglabāts un atjaunots vēsturiskais ēkas būvapjoms, saglabāta un atjaunota vēsturiskā fasāžu kompozīcija 1.st.līmen