Par Balvu

Latvijas Dizaina
gada balva

Latvijas Dizaina gada balva ir augstākais apbalvojums dizaina jomā Latvijā, ko pasniedz ar mērķi apzināt, izvērtēt un popularizēt Latvijas dizaineru sasniegumus, kā arī stimulēt Latvijā radīta dizaina izmantošanu un dizaina nozares attīstību. 

Latvijas Dizaina gada balva ar Kultūras ministrijas atbalstu ir dibināta 2017. gadā. Līdz 2025. gada maijam to organizēs Latvijas Dizaina centrs, kurš saņēmis uzdevuma deleģējumu pēc uzvaras Kultūras ministrijas izsludinātajā konkursā par valsts pārvaldes uzdevuma — kvalitātes novērtējuma dizaina jomā — veikšanu. Iepriekšējos periodos konkursu organizēja biedrība “Latvijas Dizaineru savienība” (2020. un 2021. gadā) un dizaina birojs “H2E” (2017., 2018. un 2019. gadā). 

No 2022. gada ikgadējais konkurss tiks rīkots saskaņā ar dokumenta “Latvijas Dizaina stratēģija 2022–2027” mērķiem un Eiropas Komisijas stratēģiskās iniciatīvas “Jaunais Eiropas Bauhaus” principiem — skaistums, ilgtspēja un iekļaušana. Gada balvas konkursā izvērtēšanai var pieteikt materiālo un nemateriālo dizainu, tai skaitā produktu un pakalpojumu dizainu, komunikācijas dizainu, vides dizainu un digitālos risinājumus. 

Latvijas Dizaina gada balvas 2023 vizuālās komunikācijas koncepcijas autore ir Ieva Kalēja. Konkursa grafikas dizaina un interneta vietnes autors ir Kirils Kirasirovs. Melnbaltā grafikā veidotā komunikācija ietver atsauces uz kalniem un ceļu — tā iecerēta kā aicinājums virzīties augšup un tālumā, sasniegt augstus mērķus. Lai nodrošinātu pēctecību, vizuālajā komunikācijā integrēts balvas logotips, ko 2017. gadā izstrādāja dizaina birojs “H2E”.

Latvijas Dizaina centrs ir nevalstiska organizācija, kas dibināta ar mērķi stimulēt dizaina attīstību un dizaina kā stratēģiska rīka lietošanu Latvijas ekonomiskajai izaugsmei, inovatīvu produktu un pakalpojumu radīšanai, sabiedrības labbūtības un indivīda dzīves kvalitātes uzlabošanai, ilgtspējīgas vides, kultūras identitātes un valsts tēla stiprināšanai. 

Latvijas Dizaina centrs ir Eiropas Dizaina asociāciju apvienības (BEDA) biedrs un Eiropas Komisijas stratēģiskās iniciatīvas “Jaunais Eiropas Bauhaus” oficiālais partneris. Latvijas Dizaina centrs piedalās nacionālās dizaina politikas veidošanā, pētniecībā un izglītošanā, iniciējot sadarbību un stratēģiskas partnerības ar citām dizaina organizācijām, dizaineriem, uzņēmumiem un dizaina lietotājiem. Ar Kultūras ministrijas atbalstu Latvijas Dizaina centrs uztur radošo industriju komunikācijas platformu FOLD.

Latvijas Dizaina centrs ir piedalījies Baltijas dizaina izstādes “Tactile Baltics” organizēšanā Londonas Dizaina festivālā kopā ar Lietuvas Dizaina forumu un tiešsaistes platformu NID. Piedaloties dokumenta “Latvijas Dizaina stratēģija 2021-2027” izstrādē, ir izveidota sadarbība ar Latvijas Arhitektu savienību un Latvijas Ainavu arhitektu asociāciju Eiropas Komisijas stratēģiskās iniciatīvas “Jaunais Eiropas Bauhaus” ieviešanai Latvijā. Kopā ar partneriem no Latvijas, Igaunijas un Dānijas Latvijas Dizaina centrs īsteno savu pirmo Eiropas stratēģiskās partnerības projektu — Dizaina un radošās domāšanas attīstīšanas instrumentārija izstrādi.

konkursa kategorijas