Pieteikšanās

Darbu iesniegšana LDGB 2024

Darbu iesniegšana LDGB 2023 notiek šādos periodos: 

  • rudens pieteikšanās — 01.10.2023 — 31.10.2023
  • ziemas pieteikšanās — 02.01.2024 — 29.02.2024

Balvai var pieteikt darbus, kas radīti kopš 2021.gada janvāra.

Var pieteikt gan Latvijā īstenotus darbus (neatkarīgi no autoru valstiskās piederības), gan tādus, kas realizēti jebkur citur pasaulē, ja to autoru piederības valsts ir Latvija. 

Darbu var pieteikt tā autors vai cita ar darbu saistīta persona, piemēram, tā īpašnieks vai pasūtītājs.

Darbu var pieteikt fiziska vai juridiska persona, tai skaitā valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības, izglītības iestādes, uzņēmumi, organizācijas, u.c.

Ikviens dalībnieks var pieteikt neierobežotu skaitu darbu jebkurā kategorijā.
Balvai nedrīkst pieteikt darbus, kuru autori vai pasūtītāji ir iekļauti starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju sarakstā

Darbu iesniegšana notiek, aizpildot zemāk esošo pieteikuma formu. Visa informācija pieteikuma formā ir jānorāda latviešu valodā. 

Pēc pieteikuma iesniegšanas uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts pieteikuma saņemšanas apstiprinājums.

Pēc pieteikuma iesniegšanas tā saturs vairs nav maināms.

Nominanti, ko atlases žūrija virzīs tālākai vērtēšanai LDGB otrajā kārtā, tiks publiskoti sadaļā “Uzvarētāji”.

Dalībai LDGB otrajā kārtā ir noteikta dalības maksa 90 EUR, kas dalībniekam ir jāsamaksā 30 kalendāro dienu laikā pēc viņa kā nominanta publiskošanas tīmekļvietnē www.dizainabalva.lv.

Otrajā kārtā fināla žūrija izvērtēs nominantus un izvirzīs finālistus. Fināla žūrija lems par katras kategorijas uzvarētāju un LDGB Grand prix ieguvēju.

LDGB uzvarētāji tiks publiski paziņoti LDGB noslēguma apbalvošanas ceremonijā un vēlāk publicēti tīmekļvietnē www.dizainabalva.lv.


nolikums.pdf

mans darba pieteikums

Ziemas pieteikšanās

Darbi pieteikums

*Balvai var pieteikt darbus, kas radīti kopš 2021. gada janvāra

Pieteicējs

Darba izklāsts pēc vērtēšanas kritērijiem

Prasības attēliem: jpg/png (max 10 MB), garākā mala 2400 px

Piesakot darbu konkursā un/vai dodot atļauju darbu pieteikšanai, darba autors(-i) bez atlīdzības piešķir organizatoram un Kultūras ministrijai neatsaucamas, teritoriāli neierobežotas, trešajām personām nododamas savu darbu neekskluzīvās izmantošanas tiesības (vienkāršo licenci) informēšanas un reklāmas nolūkiem par konkursu šiem mērķiem atbilstošā apjomā. Vienkāršā licence organizatoram un Kultūras ministrijai tiek izsniegta uz laiku, kamēr attiecīgie darbi ir aizsargājami atbilstoši Autortiesību likumam. Autors apliecina un garantē, ka viņam pieder visas organizatoram un Kultūras ministrijai piešķirtās tiesības un nepastāv ierobežojumi tās izmantot.

Autors apliecina un garantē, ka darbs ir viņa oriģināldarbs un, radot darbu, autors nav apzināti pārkāpis citu personu intelektuālā īpašuma tiesības. Darba autors ir atbildīgs pret ikvienu trešo personu, ja tā darbs pārkāpj šo personu intelektuālā īpašuma tiesības. Organizators nav atbildīgs par trešajām personām nodarītu kaitējumu, kas varētu tikt radīts, publiskojot konkursam pieteiktu darbu konkursa vajadzībām.