Konkursa kategorijas
Visus konkursam pieteiktos darbus vērtē pēc katrai kategorijai atbilstošiem
kritērijiem.

1. Vides un interjera dizains
(vides objekti, tai skaitā vides labiekārtojuma objekti; vizuālās
komunikācijas objekti ārtelpā; akciju, svētku, publisko pasākumu vides
objekti; ekspozīciju un izstāžu dizains; navigācijas dizains; privātā un
sabiedriskā interjera dizains; biroju interjera dizains u.c.),
2. Produktu dizains
(tiražētu produktu dizains; individualizētu produktu dizains; unikālais
dizains; esošu produktu redizains; mēbeļu dizains; modes dizains;
dizainparaugi u.c.),
3. Grafikas dizains
(grafikas identitātes dizains un redizains; grafikas risinājumi tīmekļvietnēm;
izdevniecības darbu dizains (grāmatas, žurnāli, katalogi, korporatīvie
izdevumi, gada grāmatas, kalendāri u.c.); ilustrācijas; iepakojuma dizains
u.c.),
4. Digitālais dizains
(digitālās tīmekļvietnes, tai skaitā platformas, e-pakalpojumi, sociālie tīkli;
mobilās aplikācijas; digitālie un mobilie risinājumi, tai skaitā 3D
risinājumi; digitālo un mobilo spēļu dizains, tai skaitā 3D dizains; UI un UX
risinājumi u.c.),
5. Pakalpojumu, politiku, stratēģiju dizains
(sociālo pakalpojumu dizains, publisko pakalpojumu ( valsts un
pašvaldības) pakalpojumu dizains, sabiedrisko pakalpojumu dizains, valsts
un pašvaldību politiku dizains, valsts un pašvaldību pārraudzīto jomu,
nozaru stratēģiju dizains, privāto uzņēmumu stratēģiju dizains u.c.).

Atbilstoši žūrijas lēmumam, žūrijai ir tiesības piešķirt apbalvojumu par īpašiem
sasniegumiem šādās nominācijās:

1. Dizains sabiedrībai (dizains ar sociālu ietekmi).
2. Jaunienācējs dizainā (izcils jauno dizaineru sniegums).
3. Izcila meistarība (dizaina darbs radīts sadarbībā ar amatniekiem).
4. Cita nominācija – atbilstoši žūrijas vērtējumam.

Konkursa darbu vērtēšanas kritēriji
Žūrija iesniegtos dizaina darbus vērtē atbilstoši šādiem ietekmes kritērijiem:

1. Ekonomiskā ietekme.
2. Inovāciju vērtība.
3. Kontekstuālā piemērotība.
4. Dizaina kvalitāte