Digitāla spēle “Restauratori”

Darba autors: Harijs Grundmanis
Darba pasūtītājs: “Tritone Studio”

Darba īss apraksts

Tiešsaistes apslēpto objektu spēlē “Restauratori” ir gan Latvijas mākslas vēstures izzināšanas veids, gan laba izklaide. Spēlē izmantotas zināmas un mazāk zināmas Latvijas mākslinieku gleznu digitālās reprodukcijas, kurās spēlētājam jāpamana un jāatzīmē neatbilstoši, neiederīgi objekti. Spēlētāja uzdevums ir gleznu attīrīt un nonākt pie īstā — oriģinālā mākslas darba.