Digitāla spēle “Restauratori”

Darba autors: Harijs Grundmanis
Darba pasūtītājs: SIA Tritone Studio

Darba īss apraksts

VKKF projekta mērķis bija radīt jaunu kultūras un, tajā pat laikā, izkaides piedāvājumu Latvijas digitālajā vidē – tiešsaistes apslēpto objektu (hidden objects game) spēli ‘Restauratori’. Spēles pamatā izmantotas Latvijas mākslinieku (klasiķu) zināmās un ne tik zināmās gleznu digitālās reprodukcijas. Tās izvēlētas sadarbībā ar LNMM un LMA speciālistiem. Spēle pieejama iekš App Store, Google Play.

Apslēpto objektu spēlēs spēlētājam piedāvātajā attēlā jāsameklē neatbilstošie, neiederīgie objekti. Šīs konkrētās spēles gadījumā – pabeigti, nostrādāti mākslas darbi, savā ziņā, būs apauguši ar kultūrslāni, un spēlētāja uzdevums ir gleznu attīrīt un nonākt pie īstā – oriģinālā mākslas darba.