Dizaina studija bērniem Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā

Darba autors: LNMM Izglītības un pieejamības daļa (Kristīne Šica, Elīna Bērziņa, Kortnija Māra Gurtlava) sadarbībā ar dizaineri Lāsmu Kondrāti un ilustratori Kristīni Martinovu
Darba pasūtītājs: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs
Darba radīšanas laiks: 07/2022 – 01/2023

Darba īss apraksts

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs kļuvis par bērniem vēl draudzīgāku un aizraujošāku vietu, kur dizainu var radoši iepazīt jaunajā aktivitāšu studijā. Dizaina studija bērniem ļauj mazajiem muzeja apmeklētājiem izmēģināt spēkus keramikas, kinētikas, plakātu dizaina un aušanas jomā, sajust dizaina materiālu atšķirības un ieklausīties stāstos, ko atklāj interaktīvais skaļrunis “Babbit”. Jaunā Dizaina studija bērniem aicina saistošā veidā izzināt muzejā apskatītās tēmas un ģimenēm veidot ciešāku saikni ar dizainu ikdienā.

Idejas oriģinalitāte un jaunrade

“Dizaina studijas bērniem” koncepcija, saturs un dizains veidoti, izprotot tās lietotāju vēlmes, darbības un vidi, kā arī palīdzot piepildīt DMDM misiju – izglītot sabiedrību un rosināt tās interesi par Latvijas un pasaules dekoratīvās mākslas un dizaina liecībām.

Projekta komanda radījusi unikālas, tieši ekspozīcijas “Dizaina process” saturam un iekārtojumam piemērotas mobilas uzdevumu stacijas: “Aušana” ar iespēju izmēģināt dažādus pinumus, “Kinētika”, kurā savienot un kustināt ģeometriskus rakstus, “Plakātu dizains” ar apdrukātiem saplākšņa kauliņiem, “Keramika” ar koka konstruktoru, iedvesmojoties no DMDM eksponātiem, un “Materiāli”, kur pirmo reizi muzeju vidē tiek izmantota dizaina skanda “Babbit”, interaktīvā un taktilā veidā atklājot stāstus par dizainā bieži izmantotiem materiāliem.

Problēmas nostādne un risinājumu atbilstība darba uzdevumam

Uzsākot darbu pie projekta, tika precīzi definēti gan īstermiņa, gan ilgtermiņa mērķi. Projekta vīzija bija radīt nebijušas interaktīvas iespējas ekspozīcijas izzināšanai ģimenēm ar bērniem pirmsskolas un sākumskolas vecumā. Darba uzdevuma veidošanas procesā bija skaidrs, ka ir nepieciešams veidot ekspozīcijas satura intepretāciju bērniem saprotamā un saistošā veidā, vienlaikus atceroties par DMDM izglītojošo funkciju. Projekta komandas kodols jau sākotnējā posmā vienojās, ka būtiski ir iesaistīt procesā lietotājus un veidot atgriezenisko saiti ar bērnu un ģimeņu auditoriju. Risinājums atbilst darba uzdevumam, jo attīsta izpratni par dizainu, rada iekļaujošāku muzeja vidi, veicina neformālās dizaina izglītības attīstību un mazina ģimeņu emocionālās un intelektuālās barjeras muzeja apmeklējumam.

Koprade, ieinteresēto pušu iesaiste un sadarbība darba procesā

Projektā iesaistītās puses – LNMM izglītības un pieejamības daļas speciālisti, dizainere un izgatavotāja Lāsma Kondrāte, ilustratore Kristīne Martinova, dizaina skaļruņa “Babbit” ražotājs Aleksandrs Roga, audio satura veidotājs Augusts Zilberts un “Dizaina studijas bērniem” testētāji. Projekts tapis, pateicoties multidisciplinārai komandai, un tas vērtējams kā viens no lielākajiem ieguvumiem – sadarbības rezultātā panākts maksimāli labākais rezultāts. Prototipus testēja “Dizaina studijas bērniem” mērķauditorija – skolas un pirmsskolas vecuma bērni ar vecākiem un divas sākumskolas vecuma bērnu grupiņas. Atbilstoši sniegtajai atgriezeniskajai saitei un novērojumiem tika veikti uzlabojumi, lai uzdevumi būtu ļoti intuitīvi un viegli saprotami.

Piedāvājums tapis pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējumam.

Funkcionalitāte un tehnoloģiskais risinājums

“Dizaina studija bērniem” izvietota uz ekspozīcijas centrā novietotā galda, katrs uzdevums ir atsevišķā zonā – funkcionālā koka kastē, kurā atrodas nepieciešamie materiāli tā veikšanai. Kastes veidotas no krāsota saplākšņa, ir ērtas, drošas un mobilas, tādēļ pēc vajadzības tās var pārvietot. Dalībniekiem ir funkcionāla / ergonomiska izvēle – veikt uzdevumus stāvot pie galda vai sēžot uz dizaina taburetes “Bloom”, kas padara aktivitātes sasniedzamas arī mazākajiem apmeklētājiem.

Īpašs ir arī Latvijā ražotā skaļruņa “Babbit” pielietojums muzeja vidē, dodot iespēju, izmantojot NFC (Near Field Communication) tagus, piesaistīt priekšmetam audio failu, kas šajā gadījumā atklāj īpašu DMDM muzejpedagogu sagatavotu stāstījumu par dizainā bieži izmantotiem 18 materiāliem, piemēram, koku, mālu, un stiklu, papildinot taktilu materiālu iepazīšanu.

Estētika un citas pieredzes kvalitātes dimensijas

Galda noformējums un vizuālā identitāte tika veidota, ņemot vērā pērn atklātās ekspozīcijas “Dizaina process” vizuālo identitāti, tajā izmantotās krāsas un kopējo kontekstu. Lāsmas Kondrātes, Kristīnes Martinovas un muzeja komandas sadarbības rezultāts ir lakonisks, viegli uztverams un pārskatāms. Aktivitāšu galds ir pieejams no visām pusēm. Pie tā ģimenes aicinātas darboties kopā, bērni var gan izglītoties, gan eksperimentēt, gan sasniegt savu rezultātu – piemēram, izveidot plakātu vai tējkannu. Uzdevumi veicina dažādu sensoro pieredzi.

Būtisks aspekts ir arī studijas uzturēšana un uzkopšana, ņemot vērā, ka tā pieejama ikdienā lielam skaitam apmeklētāju – risinājums veidots tā, lai arī tās sakārtošana un kopšana būtu ērta – visas detaļas ir pārskatāmas un ir skaidra tām paredzētā vieta.

Ekonomiskā nozīmība, ilgtspēja un apritīgums

“Dizaina studija bērniem” padara muzeju par draudzīgāku vietu gan ģimenēm ar bērniem, gan izglītības iestādēm, izglītojot jauno paaudzi par dizainu, izceļot tā klātesamību ikdienā. Esošā zona parāda, ka muzejs ir jēgpilna brīvā laika pavadīšanas vieta. Apzināti izvēlējāmies sadarboties ar vietējiem Latvijas dizaineriem un ražotājiem, izceļot vietējo dizainu. Ražošanas procesā projekta ietvaros izmantotie materiāli ir kvalitatīvi un ilgtspējīgi, lai pēc iespējas visu būtu iespējams atjaunot, utilizēt un pārstrādāt, piemēram, uzdevumu kastes un citas aktivitāšu zonas sastāvdaļas ir veidotas no koka. VKKF piešķirtais finansējums tika maksimizēts, lai sasniegtu pēc iespējas efektīvāko un ilgtspējīgāko rezultātu. Uzdevumu fokuss ir darbošanās uz vietas muzejā, kas ietver produkta ilgtspējību un neprasa papildus resursu izmantošanu.

Sociālā nozīmība, iekļaušana, pieejamība un piekļūstamība

Uzdevumi ir brīvi interpretējami, bez viena pareizā risinājuma. Gandrīz 90% no aktivitātēm nepieprasa lasītprasmi, paplašinot lietotāju loku. “Dizaina studija bērniem” ir kā iedrošinājums ģimenēm, ka muzejs ir atvērts arī bērniem, iesaistot un izglītojot arī mazākos apmeklētājus ģimenes pastāvīga apmeklējuma laikā.

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs īsteno dažādus pasākumus ģimeņu un skolēnu auditorijai. Šī projekta mērķis ir veicināt aktīvu individuālu muzeja apmeklējumu, piesaistīt arī jaunus apmeklētājus. “Dizaina studija bērniem” pieejama muzeja apmeklētājiem jebkurā laikā, kad atvērta 3. stāva ekspozīcija “Dizaina process”. Ieejas maksa pastāvīgajās ekspozīcijās ir ģimenēm draudzīga, turklāt katra mēneša pēdējā svētdienā ieeja ir bez maksas.