Izglītojoša galda spēle “Izglāb rokrakstu”

Darba autors: Līga Rīga, Agrita Rinkeviča, Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzēji
Darba pasūtītājs: Līga Rīga
Darba radīšanas laiks: 2022. gada septembris

Darba īss apraksts

“Izglāb rokrakstu” ir izglītojoša galda spēle rakstītprasmes attīstīšanai bērniem no četru gadu vecuma. Spēles mērķis ir ieinteresēt bērnus rakstīt ar roku, kā arī aizraujošā veidā pievērst uzmanību pareizai drukāto un rakstīto burtu un to savienojumu rakstības apguvei jau agrīnā vecumā. Spēle veidota ierastā galda spēļu formātā ar laukumu un 185 uzdevumu kartītēm. Katrā uzdevumu kartītē ir iestrādāts QR kods, kas atklāj video animācijas. Tās viegli uztveramā veidā parāda, kā ir jāraksta katrs rakstītais vai drukātais alfabēta burts, kurš pēc parauga jāatveido uz caurspīdīgas tāfelītes.

Idejas oriģinalitāte un jaunrade

“IZGLĀB ROKRAKSTU” ir pirmā izglītojošā galda spēle Latvijā, kur spēlētāji var spēlēt spēli un vienlaicīgi apgūt burtus un to savienojumu precīzu rakstību. Spēle veidota ierastā galda spēļu formātā ar laukumu, uzdevumu kartītēm, metamo kauliņu un figūriņām, žetoniem punktu skaitīšanai, un tai klāt ir alfabēta parauga lapa un caurspīdīgas tāfeles, lai ar nodzēšamiem flomāsteriem varētu trenēt rakstību. Video ierunāta arī katra burta skaņa, lai bērns iemācās arī to, kā burts pareizi skan. Spēlē jēgpilni ir iesaistītas tehnoloģijas, ar kuru palīdzību bērns var noskenēt uzdevumu kartītēs iestrādātos kvadrātkodus jeb QR kodus, kuri tālāk aizved līdz pamācību video. Spēle sastāv no 99 dažādām burtu rakstības video animācijām un 1 roku iesildīšanās vingrinājumu video. Šādai spēlei analogu nav.

Problēmas nostādne un risinājumu atbilstība darba uzdevumam

Šobrīd Ministru kabineta noteikumi kā vienu no pamatprasībām mācību priekšmeta apguvei, beidzot 3.klasi, paredz glīti un pareizi rakstīt vārdus – burtu formu, burtu savienojumus un teikumus. Šī prasība mācību priekšmeta standartā ir jāveicina, tādēļ “IZGLĀB ROKRAKSTU” spēlei kā mērķgrupa nodefinēta Z un Alfa paaudzes bērni, jo viņi vēl tikai mācās burtus un izkopj rakstīšanu ar roku. Tātad spēle paredzēta jau no 4 gadu vecuma, to var spēlēt 1-4 spēlētāji, vidējais spēlēšanas laiks: 20-30 minūtes, lai bērns savu uzmanību varētu viegli sakoncentrēt un no spēlēšanas iegūt maksimāli izglītojošu rezultātu.

Koprade, ieinteresēto pušu iesaiste un sadarbība darba procesā

Funkcionālā dizaina maģistra absolvente LĪGA RĪGA kopā ar logopēdi Agritu Rinkeviču un citiem jomas profesionāļiem (kā, piemēram, “Brain games” spēļu izstrādes projektu vadītāju Jāni Grunti) radīja “IZGLĀB ROKRAKSTU” spēles saturu, bet Latvijas Mākslas akadēmijas profesionālie pasniedzēji iesaistījās spēles radīšanas, testēšanas un uzlabošanas procesā, sākot no idejas & dizaina līdz reālam risinājumam.

Funkcionalitāte un tehnoloģiskais risinājums

“IZGLĀB ROKRAKSTU” spēles funkcija ir spēlētājiem ar savas krāsas kauliņu virzīties spēles laukumā tālāk, precīzi izpildot dotos uzdevumus. Spēles komplekta sastāvs: – 30*40 cm spēles laukums – 185 uzdevumu kartītes 3 kategorijās (DRUKĀTIE BURTI, RAKSTĪTIE BURTI, 343 dažādi BURTU SAVIENOJUMI) – 100 QR kodu pamācību video animācijas ar burta attēla atveidojumu + pareizo burta skaņu – divpusēja alfabēta BURTU PARAUGU lapa (uz vienas puses drukātie burti, uz otras puses rakstītie burti) – metamais kauliņš ar 3 krāsām – spēles figūriņas – žetoni punktu skaitīšanai – caurspīdīgā materiāla tāfelītes (neapdrukātas + apdrukātas ar līnijām, vieglākai rakstības apguvei) – flomāsters ar nodzēšamu uzgali – instrukcija – spēles kaste.

Estētika un citas pieredzes kvalitātes dimensijas

Spēles logotips, burtveidols, krāsas, grafiskie elementi un spēles iepakojums ir pārdomāts līdz mazākajai detaļai tā, lai kopējā dizainā būtu ievērota konsekvence it visā. Izmantotie spēles materiāli, piemēram, papīrs & koks ir ilgtspējīgi un nerada kaitējumu dabai. Spēles uzdevumu kartītes ir pārklātas ar taustei patīkamu soft-touch pārklājumu un burti ir izcelti ar UV laku, lai radītu efektu, ka bērns var ar pirkstu sajut attiecīgo burtu uz kartītes.

Ekonomiskā nozīmība, ilgtspēja un apritīgums

Rakstīt ar roku ir neizzūdoša vērtība mūsdienās, tāpēc arī izvēlētie spēles materiāli ir kvalitatīvi, dizainiski askētiski un ilgtspējīgi. Paredzams, ka spēle var kalpot vairākās paaudzēs. Spēlē “IZGLĀB ROKRAKSTU” ir maksimāli izpētīti un pilnveidoti burtu un to savienojumu rakstības principi un paraugi, kas atvieglos rakstītprasmes apguves procesu. Tādējādi katrs burts ir izstrādāts atbilstoši burtu matemātikas rakstības principiem, lai bērni tos ērti un ātri varētu apgūt.

Sociālā nozīmība, iekļaušana, pieejamība un piekļūstamība

Mūsdienu digitālajā laikmetā datorraksts diemžēl ir samazinājis rokraksta vērtību un cilvēki ar roku raksta arvien mazāk. Rakstīšana ar roku ir sarežģīts smadzeņu darbības process, kurā ir iesaistītas dažādas ķermeņa daļas, kas izpilda noteiktas funkcionālas darbības. Ar “IZGLĀB ROKRAKSTU” spēles palīdzību spēlētāji var izspēlēt spēli un vienlaicīgi apgūt burtus un to savienojumus, tādējādi pievēršot uzmanību būtiskajai nozīmei, ko sniedz rakstīšana ar roku – tā attīsta motorikas prasmes un atmiņu, uzlabo vizuālās uztveres spējas, trenē labo, radošo smadzeņu puslodi, kā arī veicina kritisko domāšanu. Ņemot vērā visu iepriekšminēto – digitalizētajā laikmetā cilvēki nedrīkst aizmirst par rakstīšanu, tādēļ ir jāveicina pareiza burtu apguve jau agrīnā vecumā un ar šīs spēles palīdzību to var ērti izdarīt!

Links uz video vai citu saiti

https://ej.uz/izglabrokrakstu