Rīgas patriotu mēneša komunikācijas kampaņa

Darba autors: Eva Abduļina, Jānis Klaučs, Dārta Apsīte
Darba pasūtītājs: Rīgas dome
Darba radīšanas laiks: Oktobris 2022

Darba īss apraksts

Rīgas pilsētas komunikācija valsts svētku mēnesī apvieno Latvijas valsts karogu stāstus no dažādiem privātiem un vēsturiskiem avotiem un Knuta Skujenieka dzeja par ikviena iekšējo brīvību. Blakus dzejas rindām par brīvību, kas jāuztur pašiem un neatkarīgi no ārējiem apstākļiem jākopj, apkopoti stāsti ar mūsu karoga sargātājiem – cilvēkiem, kas nebrīves gados ir slēpuši, glabājuši, izārdījuši, un paņēmuši sev līdzi Latvijas karogu, tādējādi kļūstot arī par Latvijas sargātājiem. Vienam otru papildinot, šie divi stāsti veido metaforisku brīvības pīni.

Idejas oriģinalitāte un jaunrade

Blakus Knuta Skujenieka dzejas rindām par brīvību, kas jāuztur pašiem un neatkarīgi no ārējiem apstākļiem jākopj, apkopoti stāsti ar mūsu karoga sargātājiem – cilvēkiem, kas nebrīves gados ir slēpuši, glabājuši, izārdījuši, un paņēmuši sev līdzi Latvijas karogu, tādējādi kļūstot arī par Latvijas sargātājiem.
Vienam otru papildinot, šie divi stāsti veido metaforisku brīvības pīni.

Problēmas nostādne un risinājumu atbilstība darba uzdevumam

Ikgadu karogs rotā pilsētu novembra mēnesī. Taču šoreiz svarīgi pievērst uzmanību tieši pašam stāstam, kas sekmējis to, ka Latvijas valsts karogs brīvi plīvo mastā. Vienlaicīgi notiekošajam tepat kaimiņos, ir vērtīgi atcerēties to, kā šo brīvību esam nesuši savās sirdīs un bijuši nesalaužami savās nostājās.

Koprade, ieinteresēto pušu iesaiste un sadarbība darba procesā

Katrs karogs un tā stāsts nācis no privātām ģimenes vai muzeju kolekcijām, līdz ar to šajā procesā varam sevi uzskatīt gandrīz par kuratoriem, kas tikai iznes gaismā to, ko mūsu sabiedrība glabā jau simts gadu.

Līdzīgā, vienam otru papildinošā veidā tapa arī pats kampaņas risinājums — Knuta dzejai nākot no Dārtas Apsītes puses, karogu koncepcijai un dokumentācijai no Jāņa Klauča un pašas kampaņas tipografiskajam veidolam no Evas Abduļinas.

Funkcionalitāte un tehnoloģiskais risinājums

Vērts izcelt, to, ka Novembris ir viens no tumšākajiem mēnešiem mūsu platuma grādos, tapēc tika pieņemts lēmums par baltu plakātu fonu, kas kopējo pilsētvidi padarīja vismaz nedaudz gaišāku. Tāpat jāuzteic Rīgas domes vērība plakātu līmēšanā — lai novērstu caurspīdību un nodrošinātu Valsts karoga pienācīgu izskatu viscaur pilsētai — afišu apaļie stendi tika notīrīti no kārtu kārtām iepriekšējo materiālu.

Estētika un citas pieredzes kvalitātes dimensijas

Vizuāli valsts karogi tika fotografēti nodrošinot dokumentālu kvalitāti, neretušējot to laika liecības un mazās nepilnības, kas radušās pāraužot, pārvadājot vai gluži vienkārši ilgi glabājot. Tekstuāli dzejas rindas izpildītas Romas kapiteļos, kas estētiski uzsver vārdu cēlumu, komplimentē vizuālā materiāla vēsturisko dabu un pilsētvidē ievieš svinīgu noskaņu.

Ekonomiskā nozīmība, ilgtspēja un apritīgums

Lai arī šādas kampaņas ir tikai neliela daļa no kopējās sarunas, kas tiek viedota ilgāka laika periodā un dažādās aktivitātes, tomēr savā būtībā patriotisma un vienoto ideālu izpratne rada pozitīvu ekonomisku ietekmi. Tas veicina sabiedrības kopību un attīstību. Tas var uzlabot cilvēku izpratni un atbildību par savas valsts attīstību, kā arī radīt vēlmi investēt un attīstīt savu valsti un rūpēties par tās augšanu ilgspējīgā veidā kā vietu nākošajām paaudzēm.

Sociālā nozīmība, iekļaušana, pieejamība un piekļūstamība

Radītās kampaņas izvēlētais formāts ceļ godā nacionālās identitātes simbolu caur individuālā karoga un tā turētāja stāstījumu, kas ideālus nes caur grūtībām un unikālu pieredzi nevis perfektu, nevainojamu simbola manifestācīju. Šādā veidā atgādinām par sanākšanu kopā ap vienu ideju, neatkarīgi no izcelsmes vai sociālās piederības.

Kampaņa pulcējusi skatītājus visās Rīgas apkaimēs un nodrošinājusi kā valsts karoga tā lielo dzejas rindu lasāmību un pieejamību cilvēkiem ar vāju redzi.