Video vēstījums “Set the Record Straight”

Darba autors: Dizaina studija “Overpriced”, Roberts Rūrāns, Eduards Balodis, Jānis Vītoliņš
Darba pasūtītājs: NATO
Darba radīšanas laiks: 2022. gada janvāris – jūnijs

Darba īss apraksts

Iesākts veidot vēl pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā, video “Set the record straight” runā par nepieciešamību zināt faktus par NATO paplašināšanos un grauj mītus, ko par aliansi izplata Krievijas mediji un propagandas kanāli. Komunikācijas video primāri paredzēts krievu valodā runājošai auditorijai, bet vēlāk tam izveidota arī angļu valodas versija. Ar roku gleznotās ilustrācijas video vēstījumam piešķir dzīvīgumu, un animācija skatītāju iepazīstina ar galvenajiem faktiem, ieturot nosvērtu raksturu. Skaņas dizains ļauj labāk izprast gan video raksturu, gan dažādu tēlu un priekšmetu nozīmi.

Idejas oriģinalitāte un jaunrade

NATO pie mums vērsās ar uzdevumu estētiski baudāmā, taču tajā pašā laikā izglītojošā un organizācijai atbilstošā, nopietnā veidā, plašākai sabiedrībai nodot faktus, kas apgāž Krievijas propagandas kanālos izskanējušu informāciju par NATO paplašināšanos. Scenārijs tika radīts mūsu studijas pusē un ar roku veidotas ilustrācijas pamatā nodrošina šī video unikalitāti.

Problēmas nostādne un risinājumu atbilstība darba uzdevumam

Kas ir NATO balss un kā nodot šīs ietekmīgās organizācijas ziņu kara apstākļos? Tas bija pirmais jautājums, uzsākot darbu pie scenārija un kadru plāna radīšanas. Tā kā par video pamatauditoriju tika izvirzīts krievvalodīgais skatītājs, nepieciešamība pēc iespējas efektīvāk un precīzāk nodalīt patiesību no meliem, bija jo īpaši svarīga. Lai šo sarežģīto tematu padarītu vieglāk uztveramu, jau projeka pirmssākumos tika nolemts izmantot konkrētu ilustrāciju un balss ieraksta stilu, kas sasaucas ar scenārija tekstu un NATO organizācijas tēlu.

Koprade, ieinteresēto pušu iesaiste un sadarbība darba procesā

Veidojot komunikācijas materiālus tik politiski nozīmīgai organizācijai kā NATO, abām iesaistītajām pusēm (gan mums, gan NATO) bija īpaši svarīgi nodrošināt to, ka vārdi, vizualizācijas, balss tonis un citi elementi netiek pārprasti. Šeit lieti noderēja ciešā sadarbība ar projekta vadītāju NATO pusē, kas spēja prasmīgi un agri nokomunicēt īpaši delikātās tēmas un lietas, kas mums bija jāņem vērā. Savā pusē strādājām ciešā komandā, kas nodrošināja iespēju nekavējoties pēc versijas krievu valodā nodošanas, pēc NATO lūguma ķerties klāt arī angliskās versijas sagatavošanai.

Funkcionalitāte un tehnoloģiskais risinājums

Video tika pielāgots dažādiem NATO komunikācijas kanāliem sociālajos medijos. Gan angļu, gan krievu valodā tika pievienoti teksta titri vieglākai uztveramībai.

Estētika un citas pieredzes kvalitātes dimensijas

Ar roku gleznotas ilustrācijas šim video piedod papildu dzīvību un organisku sajūtu – savukārt iekustinātas, animācijas skaidrā un noteiktā veidā skatītāju izved cauri galvenajiem faktiem, ieturot nosvērtu, taču nopietnu raksturu. Skaņas dizains piešķir video šo papildu dimensiju, kas ļauj labāk izprast gan video raksturu, gan dažādu tēlu un priekšmetu nozīmi. Ilustrācijās fokusējoties uz skaidrām formām un kadru nepiesātinot ar pārlieku daudz detaļām tika nodrošināta uztveres vienkāršība arī pavisam mazos ekrānos, kas ir īpaši svarīgi sociālo tīklu kontekstā.

Ekonomiskā nozīmība, ilgtspēja un apritīgums

Tā kā NATO organizācija šo video izmantoja komunikācijas nolūkā, lai uzsvērtu savu nostāju konkrētā jautājumā, tam nevar piešķirt ekonomisko nozīmību tiešā nozīmē. Tajā pašā laikā, jāatzīst, ka sabiedrības doma, kuras ietekme ir arī šī video mērķis var vest pie faktu izziņas daļā Krievijas iedzīvotāju, kas iespējams, var iespaidot politisko un ekonomisko kursu, uz šo jautājumu skatoties īpaši tālredzīgi.

Sociālā nozīmība, iekļaušana, pieejamība un piekļūstamība

Darbs pie video sākās vēl pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā februāra beigās un tas ieguva vēl lielāku nozīmi, karam eskalējoties un ziņām par NATO iesaisti arvien vairāk polarizējoties. Sākotnēji video tika veidots NATO sociālo tīklu kontiem krievu valodā, bet pēc krievu versijas publicēšanas tas ticis pielāgots arī tekstam angļu valodā. Pateicoties tā izplatīšanai sociālajos tīklos, tas skatīts vairākus simtus tūkstošus reižu.