Stapes akustiskais floutinga krēsls

Darba autors: Jānis Siders
Darba pasūtītājs:
Darba radīšanas laiks: 06/2022

Darba īss apraksts

Radot šo produktu galvenā doma bija, iepazīstināt ar meditāciju un meditācijas + praksi pēc iespējas vairāk cilvēku, bet lai to panāktu ir nepieciešams izprast procesus kas ļauj cilvēka uzmanību sazemēt uz ķermeni maksimāli efektīvi un meditācijas stāvoklim nepieciešams iestāties 10-15 minūšu laikā. Lai radītu apstāļus kas nodrošina šāda mērķa sasniegšanu bija nepieciešans izpētes ne tikai cilvēka anatomiju un uzteveres procesus, bet arī skaņas pārvietošanās ātrumus dažādos mēdijos, kā arī bija iespējams likt lietā zināšanas par lielu sistēmu izstrādi kas ļauj domāt par efektivitāti samazinot apstrakcijas līmeni. Šo dažādo zināšanu pieredzes un izpētes procesu rezultatā radās produkts Stapes akustiskai krēsls kas ļauj vienu informācijas avotu (skaņu, mūziku) paralēli piedzīvot caur divām maņām, kā enerģijas pārneses mediju izmantojot tādas cietas vielas kā koks un cilvēka skelets. Šo principu un procesu apkopojums ļauj efektīvi vadīt cilvēka uzmanību piesaistot to ķermeninkām sajūtām.