Notikums

Izziņota rudens pieteikšanās Latvijas Dizaina gada balvas 2024 konkursā

2023. gada 1. oktobrī atklāta rudens pieteikšanās kārta Latvijas Dizaina gada balvai 2024 – augstākajam apbalvojumam dizaina jomā Latvijā – ko pasniedz, lai apzinātu, izvērtētu un popularizētu Latvijas dizaineru sasniegumus, kā arī veicinātu Latvijā radīta dizaina izmantošanu un dizaina nozares attīstību. Rudens pieteikšanās apbalvojumam ilgs līdz š.g. 31. oktobrim.


Konkursam darbus var pieteikt to autors vai cita ar darbu saistīta persona, piemēram, tā īpašnieks vai pasūtītājs. Darbus var pieteikt fiziskas vai juridiskas personas, tai skaitā valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības, izglītības iestādes, uzņēmumi, organizācijas un citi.


Latvijas Dizaina gada balvai 2024 var pieteikt darbus, kas radīti kopš 2021. gada janvāra. Var pieteikt gan Latvijā īstenotus darbus (neatkarīgi no autoru valstiskās piederības), gan tādus, kas īstenoti jebkur citur pasaulē, ja to autoru piederības valsts ir Latvija. Darbu iesniegšana notiek tīmekļvietnē www.dizainabalva.lv, kur pieejama konkursa pieteikuma forma.


“Latvijas radošajās nozarēs ienāk spēcīga jauno dizaineru un uzņēmēju paaudze. Latvijas Dizaina gada balva 2023 izcēlās ar līdz šim plašāko konkursa pieteikumu skaitu, tajā redzējām gan jaunus dizainerus, gan svaigus zīmolus. Latvijas Dizaina gada balvas 2024 konkurss turpinās dažādās kategorijās vērtēt radošo darbu kvalitāti un izcilību. Nozīmīgi, ka arvien vairāk izcils dizains pievēršas pieejamībai, pozitīvām sociālām intervencēm un sabiedrības izglītošanai. Šī tendence ir ieguvums gan jaunajiem dizaineriem, gan pasūtītājiem, kuri spēs vēl aktīvāk pieprasīt kvalitatīvu dizainu nākotnē,” akcentē kultūras ministre Agnese Logina.


Latvijas Dizaina gada balvai pieteikto darbu vērtēšanā tiks ņemti vērā Latvijas Dizaina stratēģijā 2022–2027 definētie dizaina jomas mērķi un rīcības virzieni un Eiropas Komisijas iniciatīvas “Jaunais Eiropas Bauhaus” vērtības.


Konkursā iesniegto darbu vērtēšana balstīsies šādos kvalitātes kritērijos:

 • idejas oriģinalitāte un jaunrade,
 • problēmas nostādne un risinājumu atbilstība darba uzdevumam,
 • koprade, ieinteresēto pušu iesaiste un sadarbība darba procesā,
 • funkcionalitāte un tehnoloģiskais risinājums,
 • estētika un citas pieredzes kvalitātes dimensijas,
 • ekonomiskā nozīmība, ilgtspēja un apritīgums,
 • sociālā nozīmība, iekļaušana, pieejamība un piekļūstamība.


Darbi jāpiesaka un tiks vērtēti piecās kategorijās: produktu dizains, pakalpojumu dizains, komunikācijas dizains, vides dizains un digitālie risinājumi:

 • Produktu dizains –produkti, kas piedāvā risinājumus mūsdienu problēmām un sniedz ieguldījumu dzīves kvalitātes uzlabošanā un sabiedrības attīstībā, neatstājot negatīvu ietekmi uz vidi. Jauni vai pilnveidoti tirgū ieviesti produkti, kas ražoti lielākās vai mazākās ražotnēs un darbnīcās, kā arī izstrādāti produktu prototipi. Privātā, publiskā (valsts un pašvaldību) un nevalstiskā sektora produkti jebkurā nozarē.
 • Pakalpojumu dizains – jauni vai pilnveidoti tirgū ieviesti pakalpojumi un procesi, kā arī izstrādāti pakalpojumu un procesu prototipi, kas sniedz ieguldījumu dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā un sabiedrības attīstībā. Lietotājiem draudzīgi, iekļaujoši un viņu vajadzībām atbilstoši publiskā, privātā un nevalstiskā sektora procesi, sistēmas un programmas, kas veido labāku infrastruktūru, iesaistīto pušu saziņu un mijiedarbību.
 • Komunikācijas dizains – grafikas un komunikācijas risinājumi, kas sniedz spēcīgus, saprotamus un iekļaujošus vēstījumus. Zīmolu veidošanas, grafikas, reklāmas, mārketinga un sabiedrības izglītošanas kampaņu, iepakojuma, izkārtņu, izdevējdarbības un burtu dizaina darbi, kā arī ilustrācijas un citi vizuālās komunikācijas darbi.
 • Vides dizains – vides risinājumi, kas piedalās skaistas, ilgtspējīgas un iekļaujošas vides veidošanā. Publisko un privāto iekštelpu un ārtelpu dizaina risinājumi. No infrastruktūras līdz interjeram, no kultūras līdz komerciālai videi, no pagaidu līdz pastāvīgiem risinājumiem.
 • Digitālie risinājumi – digitāli darbi ar augstu auditorijas iesaisti, mijiedarbību un efektivitāti. Darbi, kas ir radīti un lietoti digitālajā vidē — tīmekļvietnes, lietotnes, spēles, NFT, virtuālās realitātes, mākslīgā intelekta, audio, video, ieskaujošās pieredzes un citi risinājumi.


Latvijas Dizaina gada balva ir nacionālas nozīmes apbalvojums dizainā. Apbalvojuma mērķis ir apzināt, izvērtēt un popularizēt Latvijas dizaineru izcilāko sniegumu, sekmēt Latvijā radītā dizaina izmantošanu un Latvijas dizaina nozares attīstību, saikni ar citām nozarēm un izaugsmi ilgtermiņā. Apbalvojums ar Kultūras ministrijas atbalstu dibināts 2017. gadā. Līdz 2025. gada maijam to organizē Latvijas Dizaina centrs. Latvijas Dizaina centrs ir Eiropas Dizaina asociāciju apvienības (BEDA) biedrs un Eiropas Komisijas stratēģiskās iniciatīvas “Jaunais Eiropas Bauhaus” oficiālais partneris. Latvijas Dizaina centrs piedalās nacionālās dizaina politikas veidošanā, pētniecībā un izglītošanā, iniciējot sadarbību un stratēģiskas partnerības ar citām dizaina organizācijām, dizaineriem, uzņēmumiem un dizaina lietotājiem. Ar Kultūras ministrijas atbalstu Latvijas Dizaina centrs uztur radošo industriju komunikācijas platformu FOLD

atpakaļ uz notikumu sarakstu