Notikums

Latvijas Dizaina gada balvu 2023 rīkos Latvijas Dizaina centrs

Nacionālas nozīmes konkursu “Latvijas Dizaina gada balva” no 2022. līdz 2025. gadam īstenos biedrība “Latvijas Dizaina centrs”, saņemot šī uzdevuma deleģējumu līdz ar uzvaru Kultūras ministrijas izsludinātajā konkursā par valsts pārvaldes uzdevuma — kvalitātes novērtējuma dizaina jomā — veikšanu.

Latvijas Dizaina gada balva ir nacionālas nozīmes apbalvojums, kura mērķis ir apzināt, izvērtēt un popularizēt Latvijas dizaineru izcilāko sniegumu, sekmēt Latvijā radītā dizaina izmantošanu un Latvijas dizaina nozares attīstību, saikni ar citām nozarēm un izaugsmi ilgtermiņā. Konkursa iniciators un atbalstītājs ir Kultūras ministrija.

“Latvijas Dizaina gada balvas konkurss turpmāk tiks rīkots reizi gadā atbilstoši dizaina jomas stratēģiskajiem mērķiem un virzieniem, sasaistē ar “Jaunā Eiropas Bauhaus” iniciatīvas vērtībām. Tas aptver gan materiālo, gan nemateriālo dizainu, toskait dažādas dizaina jomas: produktu un pakalpojumu dizainu, komunikācijas dizainu, vides dizainu un digitālos risinājumus,” akcentē valsts sekretāres vietnieks kultūrpolitikas jautājumos Uldis Zariņš, papildinot, ka viens no biedrības “Latvijas Dizaina centrs” uzdevumiem būs pilnveidot un stiprināt Latvijas Dizaina gada balvas zīmolu, balstoties uz līdzšinējo pieredzi un zīmola vērtībām, kā arī veicināt izpratni dažādās sabiedrības auditorijās par dizaina pielietojamību, ikviena tiesībām uz labu dizainu, tā līdzdalību un pievienoto vērtību tautsaimniecības, sociālajā, valsts pārvaldības, izglītības un citās jomās.

Tuvākajā laikā “Latvijas Dizaina centrs” izziņos darbu pieteikšanu Latvijas Dizaina gada balvai 2023.

Latvijas Dizaina gada balva iedibināta 2017. gadā pēc Latvijas Republikas Kultūras ministrijas iniciatīvas. Iepriekšējos periodos konkursu organizēja biedrība “Latvijas Dizaineru savienība” (2020. un 2021. gadā) un dizaina birojs “H2E” (2017., 2018. un 2019. gadā).

Latvijas Dizaina centrs ir nevalstiska organizācija, kas veidota ar mērķi sekmēt dizaina attīstību Latvijā, veicinot dizaina kā stratēģiska rīka lietošanu ekonomikas izaugsmei un inovāciju pieaugumam, sabiedrības labbūtībai un indivīda dzīves kvalitātes uzlabošanai, vides ilgtspējai, kā arī kultūras identitātes un valsts tēla stiprināšanai. Latvijas Dizaina centra izveidi ir iniciējusi un līdzfinansē Kultūras ministrija.

Latvijas Dizaina centru vada pieredzējusi radošo industriju stratēģe un lektore Dita Danosa. Tā valdē ir arhitekte, Rīgas pilsētas galvenā dizainere un radošo industriju platformas FOLD izveidotāja Evelīna Ozola un produktu dizainere, zīmola “mammalampa” izveidotāja Ieva Kalēja.

Latvijas Dizaina centrs ir piedalījies Baltijas dizaina izstādes “Tactile Baltics” organizēšanā Londonas Dizaina festivālā kopā ar Lietuvas Dizaina forumu un tiešsaistes platformu NID. Piedaloties dokumenta “Latvijas Dizaina stratēģija 2021-2027” izstrādē, ir izveidota sadarbība ar Latvijas Arhitektu savienību un Latvijas Ainavu arhitektu asociāciju Eiropas Komisijas stratēģiskās iniciatīvas “Jaunais Eiropas Bauhaus” ieviešanai Latvijā. Kopā ar partneriem no Latvijas, Igaunijas un Dānijas Latvijas Dizaina centrs šobrīd īsteno savu pirmo Eiropas stratēģiskās partnerības projektu — Dizaina un radošās domāšanas attīstīšanas instrumentārija izstrādi.

Latvijas Dizaina centrs ir Eiropas Dizaina asociāciju apvienības (BEDA) biedrs un Eiropas Komisijas iniciatīvas “Jaunais Eiropas Bauhaus” oficiālais partneris.

atpakaļ uz notikumu sarakstu