Digitāls arhīvs “I Grew Up In the Blockhouse”

Darba autors: Koncepcija, dizains un mājaslapa — Ieva Jakuša, video montāža — Emīls Mihailovs, pasākumi — Tīna Pētersone
Darba pasūtītājs: Pašiniciatīva (ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Nīderlandes Radošo industriju fonda finansiālu atbalstu)

Darba īss apraksts

“I Grew Up In the Blockhouse” ir digitāls arhīvs, kas apkopo personīgus stāstus par padomju gados celtajām blokmājām, radot telpu diskusijai un saiknei starp iedzīvotājiem. Projekts apspriež sociālās izolētības un ēku sliktā stāvokļa problēmas, kā arī cenšas rast kopsaucēju starp latviešu un krievvalodīgo sociālajām grupām. Izmantojot personīgus naratīvus, projekta mērķis ir iedvesmot vienotu sabiedrību, iedrošināt to pieņemt proaktīvus lēmumus un uzlabot savus dzīves apstākļus.